Hämtrabattgräns

Hämtrabattgräns anges i hela kronor med upp till fem heltal. Denna gräns läggs in i kontrollposten.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)