Beställd direktorder

Avser direktorder där körning för automatisk beställningsgenerering är gjord.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)