Ål/ås/ml/tl/bl

Förkortningar avseende olika baser för beräk- ningar: ål = årslön, ås = årslön sjukdom, ml = månadslön tl = timlön, bl = bruttolön. Dessa baser kan användas vid beräkning av andra lönearter, t.ex sjuklön eller fackförenings- avgift.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)