Uttagna dagar

De semesterdagar som den anställde tagit ut i semester.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)