Berättigade dagar

Innebär de dagar som den anställde enligt lag eller avtal har rätt att ta ut i semester.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)