Anskaffningspris

Pris som denna inventarie är inköpt för.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)