Alfabetiskt

Med alfabetiskt avses en bokstav a-ö och A-Ö.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)