Otillåtna tecken

Vissa tecken får ej användas i adMix:

Accent grave, understrykning, cirkum flex, "alfaslang" och "brädgård".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)