Företagsuppgifter

Med företagsuppgifter avses den information om det egna företaget som behövs för adMix.

Dessutom finns olika val för hur rutinerna ska hanteras.

Företagsuppgifter finns i flera olika moduler.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)