Ip-adress

En IP-adress anges på formen 999.999.999.999 där varje grupp kan vara mellan 0-255.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)