Edi

EDI står för Electronic Data Interchange och bär att företag utbyter affärstransaktioner från dator till dator.

För att hantera EDI finns olika standarder: bl a EDIFACT, EDIT3.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)